Qısaldılmış logistika terminləri

Qısaldılmış logistika terminləri

Qısaldılmış logistika terminləri

ETD (Estimeted time of departure)- Yüklərin gözlənilən göndərilmə (çıxma) vaxtı

COO(Certificate of Origin)- Mənşə sertifikatı. Yükün istehsal olunduğu ölkəni göstərən sənəddir.

CFS(Container Freight Station)- Yük-konteyner stansiyası

CNEE(Consignee)- Yükalıcısı

CY(Container yard)- Konteyner terminalı

DGR(Dangerous goods regulations)- Təhlükəli yüklərin (malların) daşınma qaydası

DİM(Dimensions)- Yükün ölçüləri

TEU(Twenty foot equivalent unit)- 20 futluq konteyner

FEU(Forty foot equivalent)- 40 futluq konteyner.

FCL(Full Container Load)- Tam konteyner yükləməsi

LCL(Less Container load)- Qruppaj konteyner yükləməsi

PACK(Packing list)- Qablaşma vərəqi (çəki listi). Yüklənən və ya yüklənəcək yükün qablaşdırması və çəkisi haqqında məlumatı göstərən vərəq

POL(Port of Loading)- Yükün yüklənəcəyi və ya göndəriləcəyi liman

RO/RO(Roll on / Roll out)- Xüsusi növ gəmidir. Bu gəmilər rampasının köməyi ilə diyirlənə bilən və ya özüyeriyə bilən xüsusi növ texnikaları (avtomobillər, traktor, ekskovator və digər xüssusi texnikalar) göyərtəsində daşıya bilir.