Avto nəqliyyatı ilə yük daşıma qaydaları

Avto nəqliyyatı ilə yük daşıma qaydaları

Avto nəqliyyatı ilə yük daşıma qaydaları

Nəqliyyat vasitələrinin qabaritlərinə və oxlarına düşən çəki parametrləri                                                

                                                           Maksimal uzunluq:

Yük avtomobili üçün
12,00 m
Birləşdirilmiş nəqliyyat vasitəsi üçün
20,00 m
Avtoqatar üçün
20,00 m

                                                    Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən ümumi kütləsi 

ikioxlu avtomobil üçün 
18t
üçoxlu avtomobil üçün 
24t
bir aparan oxu və təkərləri cütləşmiş olan, hava və ya ona ekvivalent asqı ilə təchiz olunmuş üçoxlu avtomobil üçün 
25t

iki aparan oxu və təkərləri cütləşmiş olan, hava və ya ona ekvivalent asqı ilə təchiz olunmuş dördoxlu avtomobil üçün 

32t
ikioxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə 
36 t
ikioxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə 
42 t
üçoxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə 
42 t
üçoxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə 
44 t
üçoxlu yük avtomobili dördoxlu qoşqu ilə 
44 t

                                                    İkioxlu nəqliyyat vasitələrində bir ox üçün

aparan 
10 t
aparılan 
10 t

Cütləşmiş oxları və oxlarda cütləşmiş təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır. 

0,5 m-dən 1 m-ə qədər 
12 t
1 m-dən 1,3 m-ə qədər 
14 t
1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər 
16 t
1,8 m-ə bərabər və ya çox 
18 t

Cütləşmiş oxları və oxlarda tək təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır.

0,5 m-dən 1 m-ə qədər  
11 t
1 m-dən 1,3 m-ə qədər 
13 t
1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər 
15 t
1,8 m-ə bərabər və ya çox 
17 t

Üçoxlu və oxlarda cütləşmiş təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır.

0,5 m-dən 1 m-ə qədər 
16,5 t
1 m-dən 1,3 m-ə qədər 
19,5 t
1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər 
22,5 t
1,8 m-ə bərabər və ya çox 
25,5 t

Üçoxlu və oxlarda tək təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır.

0,5 m-dən 1 m-ə qədər 
15 t
1 m-dən 1,3 m-ə qədər 
18,3 t
1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər 
21 t
1,8 m-ə bərabər və ya çox 
24 t