Anbar logistikası qaydaları və şərtləri

Anbar logistikası qaydaları və şərtləri

Anbar logistikası qaydaları və şərtləri

Logistika sahəsində anbar; Müəyyən nöqtədən gələn məhsulların və ya yüklərin qəbul edildikdən və müəyyən müddət saxlandıqdan sonra arzu olunan məntəqələrə göndərilməsi üçün hazırlanmasıdır. Saxlama müddətinin uzunluğu anbar növlərinə birbaşa təsir göstərir. Anbar işinə əsasən  qəbul, yerləşdirmə, sayma, toplama, yoxlama və göndərmə kimi mərhələlər daxildir. Bu addımlar həm də müntəzəm köçürmənin əsasını təşkil edir. Anbar müəyyən mənada sistemli iş tələb edir. Sistemli tədqiqatlar işin səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, anbarlar saxlama müddətindən asılı olaraq şaxələndirilir. Bundan əlavə, anbar növləri yığılacaq məhsulun növünə görə fərqlənir. Anbar növlərini və onların xüsusiyyətlərini daha ətraflı nəzərdən keçirək.

Anbar növlərini 3 əsas başlıq altında toplamaq mümkündür. Saxlama növləri məhsulun hava ilə təmasından asılı olaraq dəyişir. Saxlama sahələrinin 3 növü var: açıq hava anbarları, qapalı hava anbarları və soyuq hava anbarları. Açıq anbarlar hava ilə tam təmasda olan anbar sahələridir. Dam örtüyü olmayan anbarlara açıq hava anbarları da deyilir. Açıq hava anbarlarında yığılmış materiallar və ya məhsullar birbaşa hava ilə təmasda olur. Bu məhsullar çox vaxt təkrar emal məhsulları ola bilər və ya mərmər, kərpic, tullantı və ya qırıntı yığınları ola bilər. Qapalı hava anbarlarında məqsəd məhsulların və ya yüklərin hava ilə təmasını kəsməkdir. Temperatur və işıqlandırma sistemlərinə malik olduqları üçün hava sirkulyasiyası var. Bu hava sirkulyasiyası sayəsində materialların və ya məhsulların temperaturu, rütubəti və işıq kontaktlarına nəzarət edilir. Soyuducu anbarlar isə adında “soyuq” olan saxlama yerləridir. Soyuducu anbarların əsas məqsədi daşınma zamanı üst-üstə yığılmış materialların, məhsulların və ya yüklərin xarab olmasının qarşısını almaqdır. Xüsusilə qida və əczaçılıq sənayesində soyuducu anbardan istifadə edilir. Beləcə məhsullar heç bir deformasiyaya uğramadan istehlakçı ilə görüşür. Saxlama fəaliyyətləri ümumiyyətlə aşağıdakı addımlardan ibarətdir; Yük maşını və ya konteyner kimi nəqliyyat vasitəsinin anbara çatma vaxtının planlaşdırılması, nəqliyyat vasitəsinin anbara gəlməsi, nəqliyyat vasitəsinin boşaldılması, məhsulun və ya materialın anbara daxil olması, rəflərə yerləşdirilməsi və sonra onu müvafiq şəkildə köçürməyə hazırlamaq. Məhsulun və ya materialın anbardan çıxması, məhsulun avtomobilə yüklənməsi, daşınmasının başa çatdırılması. Təbii ki, bu hazırlıq mərhələsində etiketləmə, barkod, siqnalizasiya, qablaşdırma, qablaşdırma kimi detalların vasvasılıqla edilməsi ən vacib detaldır.