RO-RO gəmi ilə avtomobil daşınması

RO-RO gəmi ilə avtomobil daşınması

RO-RO gəmi ilə avtomobil daşınması

Bu nəqliyyat növü yolda daşınan müxtəlif nəqliyyat vasitələrinə səyahətin müəyyən hissəsini dəniz yolu ilə keçirməyə imkan verir. Yarımqoşqular öz traktorları ilə birlikdə Ro-Ro gəmilərinə yüklənə bilər. Eyni zamanda evakuator evakuatoru öz yükündə limanda qoyub yalnız qoşqunu Ro-Ro gəmisinə yükləyə bilər. Belə olan halda, göndərmə limanında yerləşən başqa bir evakuator istənilən təyinat yerinə birləşdiriləcəkdir. Ro-Ro daşımaları təkcə yük maşınlarının və ya yük maşınlarının daşınması ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda, bu nəqliyyat növündə lokomotivlər və lokomotiv vaqonları da daşınır.

Ro-Ro daşımalarının inkişafında böyük payı olan bərələr, daşımaların həyata keçirildiyi nəqliyyat vasitələrini öz strukturlarında götürərək bir yerdən başqa yerə daşımaqdan məsuldurlar. Avtomobil, yük maşınları, yük maşınları, qatarlar kimi özləri idarə oluna və ya yedəklənə bilən yüklər bərələrin köməyi ilə daşına bilər. Azmil Logistika da Ro-Ro daşıma metodundan istifadə edərək müştərilərinin tələblərini sürətlə yerinə yetirir. Bu nəqliyyat sisteminin inkişafının ən mühüm səbəbi artan müştəri tələbləri kimi ifadə edilə bilər. Ro-ro daşımaları tərifinə görə şəxsi gəmilərin köməyi ilə həyata keçirilən daşıma kimi müəyyən edilə bilər.

                                                Ro-Ro daşınmalarının üstünlükləri

Beynəlxalq ticarətə tələbatın artması ilə qlobal logistika ehtiyacları da əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. İnkişaf edən texnologiya ilə Ro-Ro daşımalarına tələbat da artmışdır. Xüsusilə son illərdə ro-ro daşıma ilə məşğul olan şirkətlərin sayı artmaqdadır. Bütün digər nəqliyyat növləri kimi, Ro-Ro nəqliyyatı da çox diqqət tələb edən bir daşıma üsuludur. Ro-Ro gəmilərində yükləmə və boşaltma əməliyyatları son dərəcə sürətli və asandır. Lakin bu hərəkətlər böyük diqqət və qayğı tələb edir.

 

Daşıma zamanı tək bir daşıma növünü seçmək əvəzinə, Ro-Ro daşımalarına üstünlük verilməsi sayəsində şirkətlərin işi asanlaşır. Tamamilə müştəri yönümlü xidmət imtiyazına malik olan bu nəqliyyat sistemi müştərilərinə bir çox üstünlüklər təqdim edir. Son təyinat məntəqəsinə (təyinat yerinə) qədər xüsusi avadanlıqdan istifadə edən Ro-Ro daşımaları yükləmə-boşaltma zamanı gəmi daxilində daşınan bütün yükləri diqqətlə qoruyur. Bu səbəbdən Ro-Ro gəmilərində yükləmə-boşaltma əməliyyatları zamanı yüklərin zədələnmə dərəcəsi son dərəcə aşağıdır. Məhsullar üst-üstə yüklənmədiyindən, yəni anbarda yığılma olmadığından Ro-Ro-da olan malların xarici faktorlardan xarab olma ehtimalı son dərəcə aşağıdır.