İriqabaritli yüklərin daşınması

İriqabaritli yüklərin daşınması

İriqabaritli yüklərin daşınması

Böyük ölçülü nəqliyyat həm də hüquqi və inzibati sahələrdə ciddi şəkildə tənzimlənən bir fenomendir. Qeyri-standart yüklər həm quru, həm də dəniz yollarında hərəkət edən konteyner gəmiləri və digər gəmilərin köməyi ilə daşına bilər. Qanunvericiliyə əsasən. İri ölçülü nəqliyyatın 42 tondan çox, eni 2,5 metrdən, 4 metrdən böyük, qoşquda 16,5 metrdən, yarımqoşquda isə 18 metrdən çox olduğu bildirilir.

Əsas təlimatlar yuxarıda göstərilən müddəalarla tənzimlənir - praktikada böyük ölçülü yüklər tez-tez müxtəlif tikinti strukturlarının struktur elementləri, eləcə də böyük maşınlar (təyyarə və ya gəmilər) olur. Bundan əlavə, polad konstruksiyalar, kənd təsərrüfatı texnikası, külək stansiyalarının elementləri və çənlər də daşınır. Böyük ölçülü yüklərin daşınması qazanılmış təcrübədən istifadə edərək uyğun şirkətə həvalə edilməlidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir nəqliyyat fərdi cədvəl tələb edir və onu təşkil etmək üçün çoxlu sayda insan lazımdır. İnzibati orqanlar tərəfindən verilən hər hansı icazə eyni dərəcədə vacibdir.

Təcrübəli bir şirkətin xidmətlərindən istifadə edərək, müştəri peşəkar xidmətə və həvalə edilmiş vəzifələrin hərtərəfliliyinə arxalana bilər. Göndərmə və ekspeditor şirkəti uyğun nəqliyyat mənbələrini seçərkən optimal marşrutu işləyib hazırlayacaqdır. Digər bir rahatlıq, lazımi sənədləri və icazələri ehtiva edən tam texniki sənədlərin hazırlanmasıdır. Daşınma prosesinin özü yükdən və onun xüsusiyyətlərindən asılıdır - buna görə də demək olar ki, bu, müvafiq bilik və uzaqgörənlik bacarıqları tələb edən diqqətlə təşkil edilmiş əməliyyatdır. Çox vaxt bu tip miqrasiya hər addımın yorucu planlaşdırılmasını tələb edir, ona görə də bütün işçilər qrupu müəyyən bir hərəkətə nəzarət edir.

Həddindən artıq yük daşınması çox inkişaf etmiş bir prosesdir - onun unikallığı və mürəkkəbliyi düzgün təşkilatlanma və sənaye biliklərinə ehtiyacla sübut olunur. Doğru olanı seçərkən, nəqliyyat şirkətinin təcrübəsini rəhbər tutmalısınız - beləliklə, peşəkar mütəxəssislərin daşınma zamanı tam təhlükəsizliyi təmin edəcək müəyyən bir yükə nəzarət etdiyinə əmin ola bilərsiniz.