Avtomobil yolu ilə yük daşıma

Avtomobil yolu ilə yük daşıma

Avtomobil yolu ilə yük daşıma

 Logistikanın ən əsas nəqliyyat üsulu olaraq bilinir. Dünyada istifadə edilən ilk nəqliyyat üsulu olaraq təyin edilə bilər. Əlavə olaraq, inkişaf edən texnologiya ilə digər nəqliyyat üsullarının da əsasını qoydu. Tərifə görə, avtomobil nəqliyyatı avtomobil yolları və quru nəqliyyat vasitələri ilə malların bir nöqtədən digər nöqtəyə təhlükəsiz, sürətli, vaxtında və ucuz şəkildə daşınması üsuludur. Daşınma qiymətlərinin az olması  səbəbindən qısa məsafəli yollarda ən çox seçilən nəqliyyat növüdür.

             Niyə Avtomobil daşınmaları ?

Avtomobil nəqliyyatı dünyada ən çox seçilən nəqliyyat növüdür. Bundan əlavə, qısa məsafəli daşımalarda digər nəqliyyat üsulları ilə müqayisədə avtomobil nəqliyyatı çox sərfəlidir. Yük daşımaq üçün liman, hava limanı və ya qatar stansiyası kimi strukturlara ehtiyac yoxdur. Yük birbaşa göndəricidən alıcıya nəql edilə bilər. Avtomobil nəqliyyatında vaxt itkiləri çox aşağıdır və minimuma endirilir. Buna görə də, avtomobil nəqliyyatı logistika şirkətlərinin böyük bir hissəsini əhatə edir. Karayolu daşımalarını vacib edən ən böyük məqam, digər nəqliyyat üsulları ilə inteqrasiya çalışmasıdır. Digər nəqliyyat üsullarına üstünlük verilsə belə, bunun nəticəsində avtomobil nəqliyyatı məcburi olacaq.

Avtomobil daşınmalarının bir çox növü vardır. Bunlardan ən çox istifadə ediləni qismən qismən avtomobil nəqliyyatıdır.

Yolun qismən daşınması eyni nəqliyyat vasitəsi ilə birdən çox müştərinin sifarişini çatdırmağa imkan verir. Eyni marşrut üzrə müştərilərin göndərişləri tək bir avtomobilə yüklənir və bütün müştərilərin yükləri marşruta uyğun olaraq sifarişlə çatdırılır.

Yol nəqliyyat sistemini fərqli ölçülərə aparan növlər də var. Ro-Ro nəqliyyatı avtomobil nəqliyyatı növü kimi də göstərilə bilər. Ro-Ro nəqliyyatı, dənizdən yolun müəyyən bir hissəsini gəmilərlə təyinat nöqtəsinə gəlir.

                  Avtomobil daşımalarının üstünlükləri və çatmamazlıqları.

Avtomobil nəqliyyatı – üstünlükləri.

·        Manevrliyin yüksək olması (Lazım olan yerdə zəruri miqdarda hərəkət tərkibi toplamaq olur);

·        Çatdırmaların təcili və müntəzəm yerinə yetirilməsinin mümkünlüyü;

·        Müasir daşımalarda vacib şərtlərdən sayılan qapıdan – qapıya prinsipinin mümkünlüyü;

·        Yüklərin yaxşı qorunmasının mümkünlüyü;

·        Kiçik məsafələrdə daha çox qənaətli olması;

·        Avtomobil nəqliyyatından istifadə etməklə yük və sərnişin göndərmələrinin ahəngdarlığını təmin etmək mümkündür;

 

Çatışmayan cəhətləri:

·        Yol şəbəkəsinin olmasından asılılığı;

·        Nisbətən kiçik yükgötürmə qabiliyyətini;

·        Nisbətən yüksək tariflər.

Müasir dövrdə iqtisadiyyatın qloballaşması, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişaf prosesləri və beynəlxalq ticarətin sürətli artımı nəqliyyat sahəsinin də daha çox yüklənməsinə səbəb olur və beynəlxalq nəqliyyat xidmətləri sahəsində kəskin rəqabət şəraiti yaradır. Bu isə öz növbəsində istənilən ölkənin iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan nəqliyyatın inkişafına yeni yanaşmaları tələb ediril 

                                    Azərbaycanda Avtomobil yolları

Avtomobil yolları Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobillərlə daxili və ya tranzit yük və sərnişin daşımalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində bütün hüquqi və fiziki şəxslərin, dövlət hakimiyyəti orqanlarının zəruri tələbatının ödənilməsinə, habelə dövlətin təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə xidmət edir.

Avtomobil yolları ölkənin digər nəqliyyat-yol infrastrukturu ilə daşınmaların ardıcıl və təhlükəsiz paylanmasına və ötürülməsinə maksimum təminat yaradır.

Avtomobil yolları mövcud normativ hüquqi aktların tələbləri həddində piyadaların, əlillərin , sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların və müvafiq mexaniki nəqliyyat vasitələrinin tələblərinin ödənilməsi məqsədi ilə də istifadə edilə bilər.