Dəmir yolu ilə yüklərin daşıma

Dəmir yolu ilə yüklərin daşıma

Dəmir yolu ilə yüklərin daşıma

Yüklərin istənilən məsafələrə çatdırılmasını həyata keçirən nəqliyyat növüdür. Bu nəqliyyat növü ağır və böyük  həcmli yüklərin  daşınmasını həyata keçirir.

Qeyri-qabarit yüklərin daşınması üçün xüsusi avtomabillərin cəlb olunması tələb edilirdisə, artıq Dəmir yolu ilə belə yüklərin  daşınması sadə və daha tez bir müddətdə həyata keçirilir.Bu yüklər öncədən müəyyən olunmuş vaqon və platformalara yüklənilir.

Dəmir yolu daşınmalarının daha çox yayılmasına təkan verən vacib amillərdən biri də  yüksək tonajlı yüklərin və artıq xərclərin olmamasıdır.

İnkişaf etmiş qərb dünyasının əsas nəqliyyat modellərindən ən əhəmiyyətlisi olan dəmir yolu nəqliyyatı, etibarlılığı səbəbiylə son illərdə diqqəti daha çox cəlb edən, insan asılılığını minimuma endirən bir nəqliyyat modelidir.

Avtomobil daşınmalarının   pis hava şəraitində asılı  olduğunu nəzərə alsaq, dəmir yolları yalnız müəyyən yüklərin deyil, bütün yüklərin daşınması üçün daha əlverişli hala gəlir.

Dəmir yolu daşınmasının üstünlükləri

Böyük məsafələrə tez çatdırma

İqlim şəraitindən əsasən asılı olmaması
Yüksək yükgötürmə qabiliyyəti
Nisbətən aşağı tariflər
Müxtəlif xarakterli yüklərin daşınmasına köməklik edir

Dəmir yolu xidmətləri

Blok Qatar Təşkilatı

Tək və ya Qrup Vagon Təşkilatı

Dəmiryolu Konteyner Xidməti

Layihə Nəqliyyatı

İqlim şəraitindən asılı olmaması

Qiymət üstünlüyü

Azərbaycanda Dəmir yolu nəqliyyatı

Azərbycanda vahid nəqliyyat kompleksinə daxil olan bütün növlər inkişaf etmişdir. Daxili va xarici yükdaşımalarda dəmir yolu nəqliyyatı mühüm yer tutur.  Gətirilən yükləin 70%-i, sərnişin daşınmasının 30%-i bu nəqliyyat növünün payına düşür.

Respublikada dəmir yollarının ümumi uzunluğu 2120 km-ə çatır. Onların 1111 km-də elektrovozlar hərəkət edir. Bakı-Tbilisi, Bakı-Dərbənd xətləri və Abşeron zonasında istifadə edilən dəmir yolu xətləri tamamilə elektrikləşdirilmişdir.

Azərbaycanda aşağıdakı istiqamətlərdə dəmir yolu xətləri vardır: Bakı-Balaxanı xətti.  Bu xətt ölkədə çəkilmiş ilk dəmir yolu xəttidir. Bu yol 1878-1879-cu illərdə çəkilmişdir.  

Ərazinin nəqliyyat sistemi Rusiyanın dəmir yolu xətlərinə Bakı-Dərbənd xətti ilə birləşdirilmişdir. 1900-cu ildən istifadə olunan xəttin uzunluğu 231 km-dır.

Yaşayış məntəqələrinin inkişafını, sərnişin və yüklərin daşınmasını təmin etmək, yeni əraziləri, yerli təbii ehtiyatları mənimsəmək üçün Bakı-Ağstafa xəttindən (uzunluğu 456 km) Ağstafa-Qazax, Yevlax-Mingəçevir, Yevlax-Ağdam (1963-65-ci illərdə çəkilib), Ağdam-Xankəndi (1977), Yevlax-Balakən, Padar-Çöl-Göylər dəmir yolu xətləri çəkilmişdir.

Qonşu ölkələrlə beynəlxalq dəmiryolu əlaqələri

Rusiya – 1 520 mm genişliyi.

Gürcüstan – 1 520 mm genişliyi.

Türkiyə – birbaşa keçid yoxdur – 1 435 mm genişliyi – Gürcüstan ərazisindən keçid Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti ilə 2017-ci ildən istifadəyə verilmişdir.

“AZMIL LOGISTIKA” şirkəti digər daşınma xidmətləri ilə yanaşı, dəmir yolu daşınmalarınıda həyata keçirirDəmir yolu daşımaları üzrə mütəxəssis qrupumuzla, Türkiyə, Çin,Korea və Kazakhstan marşrutlarından tranzit və ya fasiləsiz vaqon və konteyner xidmətləri təklif edirik.